Culinair genieten in historische sferen

Historie

Museumkwartier

De opdracht voor de bouw van het pand kwam in 1765 van Willem IV, er was een woning nodig voor de militair gouverneur van Brabant. Het was een puur militaire functie omdat Brabant in die tijd een Generaliteitsland was. Dat hield in, dat het bestuurd werd door de Noordelijke Nederlanden en weinig zeggenschap had over eigen gebieden.

De gouverneur die er kwam te wonen was Lodewijk Ernst van Brunswijk-Luneburg-Bevern die beter bekend stond als de ‘’dikke hertog’’ (mogelijk vanwege obesitas). In opdracht van de gouverneur werden regelmatig grote diners in de huidige Statenzaal gehouden.

De gouverneur was geen geliefd figuur en werd dan ook in 1780 gedwongen om af te treden.

Van 1767 tot 1770 werd  het gebouw ontworpen en gebouwd in de Franse stijl van Lodewijk XVI door de architect Pieter de Swart die later ‘’architect des pricen van Orange’’ werd. Hierbij werden de oude funderingen en de kapel van de jezuïeten gebruikt. Deze laatste werd in gebruik genomen als receptiezaal (later werd dit de Statenzaal).

De Brabantse commissaris woonde tot 1983 in dit pand.

Vanaf 1987 werd de oude ambtswoning Het Noordbrabants Museum.

Griffie

1615
In het begin van de zeventiende (1615) eeuw was de bebouwing op onze locatie onderdeel van een jezuïetencollege vanwaar afgestudeerden naar het noorden van de republiek werden gestuurd om daar als missionaris te werken. 's-Hertogenbosch was in die periode een van de belangrijkste katholieke steden van de Nederlanden.

1629
In 1629 werd 's-Hertogenbosch veroverd door de Noordelijke Nederlanden en moesten de jezuïeten en studenten de stad verlaten. Ook andere belangrijke katholieke gebouwen in 's-Hertogenbosch werden ingenomen en voor andere doeleinden gebruikt. Het pand werd door de Noordelijke Nederlanden ingenomen en gebruikt als woning voor de gouverneur van de Staten Generaal in staats Brabant.

1800
De gebouwen aan de waterstraat werden vanaf het begin van de 19de eeuw gebruikt voor het provinciale bestuur van Noord Brabant.

1814
Tussen 1814 en 1820 werd het gebouw uitgebreid om de toenemende aantal ambtenaren te handhaven.

1881
Tussen 1881 en 1888 werd het rijksarchief ontworpen en gebouwd door Rijksbouwmeester Jacobus van Lokhorst. Er was behoefte aan meer ruimte voor de Provinciale Staten, dus begon de bouw van de huidige griffie. De bouw van de griffie startte in 1897 in opdracht van de commissaris van de Koningin Arthur Baron van Voorst tot Voorst.  De gebouwen zijn in neo-gotische stijl gebouwd, wat aan de hoofdingang nog goed te zien is. Deze stijl kwam voort uit een romantische belangstelling voor de middeleeuwen.

1904
In 1904 werd de Statenzaal verbouwd naar de huidige indeling om de vergaderingen van de provincie daar te houden.

1930
In 1930 en 1950 werden er aan verschillende vleugels verdiepingen toegevoegd in dezelfde stijl als de rest van het gebouw.

1971
In 1971 werd het huidige provinciehuis in gebruik genomen (na 18 jaar bouwen) waardoor de provincie uit de griffie vertrok. Oorspronkelijk zou het gebouw op de plek van de huidige Wolvenhoek geplaatst worden en later zelfs op de Westwal, maar beide locaties vielen af omdat het aanzicht van de stad ernstig aangetast zou worden. Na het vertrek van de provincie heeft Rijkswaterstaat zijn intrek genomen in het griffie gebouw.

Statenzaal

De Statenzaal is een overblijfsel van een kloosterkerk uit 1615. Het klooster en het oostelijke deel van de kerk moesten in 1768 plaats maken voor de nieuwe ambtswoning van de militair gouverneur van Brabant.

Brasserie

De kruisribsgewelven van de gang dateren uit de tijd van het oude provinciehuis, en hoorde bij de decoratie van het pand.